MBA voor werkende ouders

Op 15 september 2016, de internationale dag van het gezin, lanceert Happy Work Life haar eerste MBA voor werkende ouders.

Werkende ouders hebben het druk met het combineren van hun baan en het ouderschap. Dat vraagt tijd, energie en flexibiliteit. Soms zoveel dat hun eigen geluk en vitaliteit erbij inschieten. En dat heeft een negatief effect op hun prestaties. Zowel op het werk als thuis.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat werkende ouders die een balans hebben gevonden tussen werk en gezin gelukkiger zijn. Doordat ze gelukkiger zijn, werken ze effectiever en productiever.

Het loont dus om uw medewerkers handvatten aan te bieden om een goede balans te vinden tussen werk en privé. Dit is exact het doel van de MBA voor werkende ouders.

MBA voor werkende ouders is een uniek eendaags event, waarbij ouders leren om in 7 stappen – op het werk bekende tools en methodieken – thuis toe te passen. Het runnen van een gezin is in veel opzichten te vergelijken met het aansturen van een team of het functioneren in een werkomgeving. Het is ook thuis zinvol en effectief om een (gezins) missie te formuleren, (opvoedings) doelen te bepalen en een (handelings) strategie te kiezen. Zonder afbreuk te doen aan gezelligheid, warmte en spontaniteit.
Met behulp van de Family Leadership Principles, onder andere gebaseerd op het model van Stephen Covey, krijgen de deelnemers inzicht in wat hen als ouder gelukkig maakt en op welke wijze ze een uitdagende baan kunnen combineren met een actief gezinsleven.

MBA voor werkende ouders is bedoeld voor bewuste, moderne ouders met een HBO+ functie, die ten volle willen leven en willen leren hoe je gelukkig kunt zijn, thuis en op het werk. Ouders die inzien dat werk en privé steeds meer met elkaar verbonden zijn en om een andere invulling vragen. Ouders die hoge eisen aan zichzelf stellen, maar niet ten onder willen gaan aan stress. Ouders die het belangrijk vinden om zich te blijven ontwikkelen, maar ook willen investeren in een ontspannen gezin waarin elk gezinslid zich thuis voelt.

MBA voor werkende ouders maakt gebruik van accelerated learning technieken en brengt de deelnemers in beweging. Ze worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen en op een andere manier naar alledaagse situaties te kijken. Dit leidt tot bewustwording van eigen waarnemingen, interpretaties en daarmee samenhangend gedrag. Van daaruit is het mogelijk anders te gaan handelen, oude patronen te doorbreken en een nieuwe balans te vinden. Om het maximale uit de training te halen is een actieve instelling en de bereidheid om daadwerkelijk veranderingen in gang te zetten onontbeerlijk. Deze inzet wordt ruimschoots beloond: de deelnemers zullen thuis meer geluk ervaren. En wie geluk ervaart is leergieriger, creatiever, productiever, zelfverzekerder en beter bestand tegen stress.

MBA voor werkende ouders loont:

  • Het levert gelukkigere en dus effectievere medewerkers op
  • Medewerkers nemen meer verantwoordelijkheid
  • Er is meer ruimte voor initiatief en innovatie
  • Dit leidt tot een hogere productiviteit en meer loyaliteit
  • Het ziekteverzuim daalt
  • Er is minder verloop
  • De tevredenheid van medewerkers, klanten, financiers, zakenpartners en andere stakeholders neemt toe

“Een gelukkig gezin loont”