Hoe werkt steeds afstemmen op geluk?

geluksbeleving

Het doel van het leven is de uitbreiding van geluk. Geluk is het doel van ieder ander doel. De meeste mensen geloven dat geluk voortvloeit uit succesvol zijn, de verwerving van rijkdom, een goede gezondheid en het hebben van goede relaties. Er bestaat ongetwijfeld een grote sociale druk om aan te nemen dat deze verworvenheden […]