De verbindende kracht van rituelen binnen je gezin

In werk en maatschappij kennen we diverse rituelen. Bijna overal ter wereld gaan belangrijke gebeurtenissen in het leven samen met een ritueel. Bijvoorbeeld bij geboorte (de beschuit met muisjes), bij de dood (de toespraken, bloemen en de koffietafel), en bij ziekte (het branden van kaarsjes en de fruitmand). Maar ook een bloem leggen bij de […]

Hoe werkt steeds afstemmen op geluk?

geluksbeleving

Het doel van het leven is de uitbreiding van geluk. Geluk is het doel van ieder ander doel. De meeste mensen geloven dat geluk voortvloeit uit succesvol zijn, de verwerving van rijkdom, een goede gezondheid en het hebben van goede relaties. Er bestaat ongetwijfeld een grote sociale druk om aan te nemen dat deze verworvenheden […]